เรียนเต้นตัวต่อตัว, เพลงเปิดตัวบ่าวสาว, เปิดฟลอร์งานแต่ง
เรียนเต้นตัวต่อตัว, เพลงเปิดตัวบ่าวสาว, เปิดฟลอร์งานแต่ง

Ballroom dance is a formal partner dance style, often performed at elegant social events and competitions. It encompasses Standard (Waltz, Tango, Slow Foxtrot, Quick Step, Viennese Waltz) and Latin (Cha-Cha, Samba, Rumba, Paso doble, Jive) dances, emphasizing precise footwork and close partner connection.

เรียนเต้นตัวต่อตัว, เพลงเปิดตัวบ่าวสาว, เปิดฟลอร์งานแต่ง

Latin dance, with its origins in Latin America, is a passionate partner dance style, featuring energetic dances like Salsa, Bachata, Argentine Tango etc., It's known for individual expression, hip movements, and lively music.

เรียนเต้นตัวต่อตัว, เพลงเปิดตัวบ่าวสาว, เปิดฟลอร์งานแต่ง

A wedding dance is a choreographed performance at a wedding reception, often featuring the newlyweds and sometimes the bridal party. It adds a unique and memorable touch to the celebration, with the couple dancing to a chosen song, symbolizing their love and partnership as they embark on their journey together.

"We offer our beautiful studio for dance rehearsals, parties, and other events you have in mind! With spacious facilities and complete equipment, we are dedicated to making your event a success, ensuring you find convenience in dancing and creating fun memories!"

Dance Studio Bangkok, เปิดฟลอร์งานแต่ง,  คลาสเรียนเต้น
Dance Studio Bangkok, เปิดฟลอร์งานแต่ง,  คลาสเรียนเต้น

Ballroom dance is a formal partner dance style, often performed at elegant social events and competitions. It encompasses Standard (Waltz, Tango, Slow Foxtrot, Quick Step, Viennese Waltz) and Latin (Cha-Cha, Samba, Rumba, Paso doble, Jive) dances, emphasizing precise footwork and close partner connection.

Dance Studio Bangkok, เปิดฟลอร์งานแต่ง,  คลาสเรียนเต้น

Latin dance, with its origins in Latin America, is a passionate partner dance style, featuring energetic dances like Salsa, Bachata, Argentine Tango etc., It's known for individual expression, hip movements, and lively music.

Dance Studio Bangkok, เปิดฟลอร์งานแต่ง,  คลาสเรียนเต้น

Awedding dance is a choreographed performance at a wedding reception,oftenfeaturing the newlyweds and sometimes the bridal party. It adds a unique andmemorable touch to the celebration, with the couple dancing to a chosen song,symbolizing their
love and partnership as they embark on their journeytogether.

Dance Studio Bangkok, เปิดฟลอร์งานแต่ง,  คลาสเรียนเต้น

"We offer our beautiful studio for dance rehearsals,parties, and other events you have in mind! With spacious facilities andcomplete equipment, we are dedicated to making your event a success, ensuringyou find convenience in dancing and creating fun memories!"

DANCE IS MORE
THAN MOVES

This dance or that dance is just dance that we are proud to present you in classes. Just come and learn to find how dance suits you, and how it makes you say...YES!! Just Right...

MODA DANCE STUDIO, โรงเรียนสอนเต้น

Welcome

MODA DANCE STUDIO

EVERYONE DESERVES THE CHANCE
TO LEARN WITH MODA

On a fun day and feel like looking for some activities...then many good activities await you: movies, music, concerts,  gym for exercise, traveling, doing housework...and many more, including  DANCING, YES DANCING!

EVERYONE DESERVES THE CHANCE TO LEARN WITH MODA

การเรียนเต้น และบริการทุกอย่าง ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการเรียนเดี่ยว เรียนกลุ่ม และรวมถึงการใช้สถานที่ของเราฝึกซ้อม หรือจัดงานส่วนตัว มาทำให้ช่วงเวลาครึ่งปีหลังมีความสุข สนุกสนานด้วยการเต้นรำที่ไม่เหมือนใครกันที่ MODA Dance Studio

ครูปู, Latin Dance

Kru Puu

"Dance is not just about making a move; it's about making a statement
with your body. Dance tells stories without words."

ครูโอม, Latin Dance

Kru Ohm

"Dance is the universal language that transcends borders,
connecting people through the art of movement and rhythm."

ครูแพร, Latin Dance

Kru Pear

"Dancing is like writing a novel with your body, expressing love,
confidence, and creativity through your every step."

ครูแพร, Latin Dance

Kru Aoy

"When you dance, you're creating a masterpiece without words. Love,
confidence, and creativity come to life through your every move."

ครูปู, Latin Dance

Kru Nan

"There's no formula for success in dance; you're a dancer like no other.
Let your unique brilliance shine for the world to see."

ครูปู, Latin Dance

Kru Emmy

"Dance isn't just the movement of the body; it's the expression
of the soul, a narrative etched in the air."

ครูปู, Latin Dance

Jonathan

Thanks 🙏 for having great and professional lessons in foxtrot…
learned a lot and had a good time… can’t wait for next training

ครูแพร, Latin Dance

ON MYOWN

Working with Khun Poo at Moda dance studio was an incredible experience! Despite sending the song just days before, she prepared an amazing choreography that perfectly matched our first wedding dance. Khun Poo's modern and warm approach, along with her positive attitude, made us feel confident and comfortable. Her talent, professionalism, and ability to bring out the best in her students are truly remarkable. We highly recommend Khun Poo and this studio for anyone looking to create a memorable and stunning wedding dance. Thank you, Khun Poo, for making our dreams a reality!

ครูแพร, Latin Dance

Eriya Miura

After a long search for wedding dance classes I finally found this lovely studio.My now-husband and I were fortunate enough to have been taken under Kru Puu’s wings for our wedding dance! We requested a choreographed dance incorporating the Waltz, and after 10 classes, we were dancing with ease to The Blue Danube at our wedding, bringing much happiness not only to ourselves but to our family, friends and guests who attended. It was so enjoyable to look forward to every one of Kru Puu’s classes. We still remember the moves one year from now!Thank you Kru for your patience, wisdom, and professionalism - couldn’t have had the courage without you   We can’t wait to be back soon to learn more!

ครูปู, Latin Dance

Jonathan

Thanks 🙏 for having great and professional lessons in foxtrot… learned a lot and had a good time… can’t wait for next training

ครูแพร, Latin Dance

ON MYOWN

Working with Khun Poo at Moda dance studio was an incredible experience! Despite sending the song just days before, she prepared an amazing choreography that perfectly matched our first wedding dance. Khun Poo's modern and warm approach, along with her positive attitude, made us feel confident and comfortable. Her talent, professionalism, and ability to bring out the best in her students are truly remarkable. We highly recommend Khun Poo and this studio for anyone looking to create a memorable and stunning wedding dance. Thank you, Khun Poo, for making our dreams a reality!

ครูแพร, Latin Dance

Eriya Miura

After a long search for wedding dance classes I finally found this lovely studio.My now-husband and I were fortunate enough to have been taken under Kru Puu’s wings for our wedding dance! We requested a choreographed dance incorporating the Waltz, and after 10 classes, we were dancing with ease to The Blue Danube at our wedding, bringing much happiness not only to ourselves but to our family, friends and guests who attended. It was so enjoyable to look forward to every one of Kru Puu’s classes. We still remember the moves one year from now!Thank you Kru for your patience, wisdom, and professionalism - couldn’t have had the courage without you   We can’t wait to be back soon to learn more!

ครูปู, Latin Dance

Kru Puu

"Dance is not just about making a move; i
t's about making a statement with your body.
Dance tells stories without words."

ครูโอม, Latin Dance

Kru Ohm

"Dance is the universal language that transcends
borders, connecting people through the art
of movement and rhythm."

ครูแพร, Latin Dance

Kru Pear

"Dancing is like writing a novel with your
body, expressing love, confidence, and
creativity through your every step.

ครูแพร, Latin Dance

Kru Nan

"When you dance, you're creating a masterpiece
without words. Love, confidence, and creativity
come to life through your every move."

ครูแพร, Latin Dance

Kru Aoy

"There's no formula for success in dance;
you're a dancer like no other. Let your
unique brilliance shine for the world to see."

ครูแพร, Latin Dance

Kru Emmy

"Dance isn't just the movement of the body;
it's the expression of the soul, a narrative
etched in the air."

blog

First Dance คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรกับงานแต่งของคุณ

งานแต่งงานคือพิธีสำคัญที่บ่งบอกให้กับเพื่อนสนิท ญาติมิตรรอบตัวรับรู้ว่าชาย-หญิงทั้งคู่ได้ตกลงใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเป็นทางการ นอกจากพิธีการต่าง ๆ ตามประเพณีของแต่ละครอบครัวแล้ว การเต้นรำแบบ “First Dance Wedding”

READ MORE

LEARN MORE

Latin Dance เต้นออกกำลังกายยังไงเพื่อสุขภาพที่ดี หุ่นเฟิร์ม

สำหรับคนที่อยากเริ่มต้นออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนัก สร้างหุ่นเฟิร์ม ดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ แต่ไม่ชอบเข้ายิม ไม่ชอบการเล่นกีฬา ลองใช้วิธีเต้นแบบ “Latin Dance”

READ MORE

LEARN MORE

อยากเรียนเต้นแต่ไม่มีพื้นฐานเลยต้องเริ่มจากอะไร มีคำตอบ

เชื่อว่าหลายคนมีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักเต้น หรือหลงใหลในการเต้นหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น K – Pop เต้น Hip Hop ไปจนถึงการเต้นลีลาศ และอื่น ๆ แต่ปัญหาที่มักสร้างความกังวลใจอย่างมากนั่นคือ ไม่เคยมีพื้นฐานการเต้นใด ๆ

READ MORE

LEARN MORE

GET NEWS, UPDATES, SPECIAL EVENT NOTICES AND MORE WHEN YOU JOIN OUR EMAIL LIST

โรงเรียนสอนเต้น, Dance Studio Bangkok

MODA DANCE STUDIO

9th Floor, 42 Tower, Soi Sukhumvit 42,
Sukhumvit Rd., Ekkamai, Bangkok 10110

Follow Us

Facebook

© 2024 MODA Dance Studio,ALL RIGHTS RESERVED